założenia wspólnej polityki rolnej

W opinii przyjętej na sesji plenarnej w dniu 4 maja br. Komitet Regionów (KR) zwrócił szczególną uwagę na strategiczne znaczenie przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR). Zasiadający w KR-ze burmistrzowie i przewodniczący regionów pragną sprawiedliwszej WPR, która umożliwiałaby dalej posuniętą regulację. Kładą też nacisk na zrównoważony charakter europejskiego rolnictwa i na wdrażanie środków w ścisłym powiązaniu ze specyficznymi potrzebami lokalnymi.

Więcej…